AKTUALIZACE

lekce 27.2. o jarních prázdninách nebude zrušena. Lekce bude v případě nepřitomnosti nahrazena v jiném termínu.

Keramika

Práce s keramikou podporuje tvůrčí fantazii, kreativitu, trénuje soustředění a účinně působí proti stresu. U dětí se navíc zvlášť významně podílí na rozvoji jemné motoriky. Náš kroužek je určen pro děti i dospělé. Děti od 4 do 7 let v doprovodu rodiče, od 8 let bez doprovodu. Kurz je primárně určen pro občany Chomoutova.

Termín:  I. skupina středa od 16:00 do 17:00 pro děti do 13 let

             II. skupina středa od 17:00 do 19:00 dospělí a děti od 13 let

Začátek: 18.1.2017. Předpokládaný termín ukončení 22.3.2017.

Délka kurzu: 10 x 2 hodiny

Počet míst: 10 pro každou skupinu

Místo: zasedačka 1. p v budově hasičské zbrojnice Chomoutov.

Cena kurzu: Komise MČ přispívá částkou 20 000 kč. Proto je cena pro účastníka zdarma. Zahrnuje čas lektora, zajištění veškerého materiálu potřebného k výrobě, vypálení výrobků ve speciální peci a převoz surovin a výrobků na místo konání kurzu. Materikál, který účastník spotřebuje navíc si hradí jednotlivě přímo pořadateli kurzu.

Svým podpisem na přihlášce se účastník zavazuje k řádné docházce na kurzu. V případě odstoupení od přihlášky se kurzovné nevrací a dotační příspěvek se rozděluje mezi zbývající účastníky. Pokud bude zajištěna náhrada, tak zůstává vše beze změny.

Cena lekce: pokud si chcete přijít něco pěkného vyrobit, tak si můžete na místě zaplatit pouze jednu lekci za 150 Kč.

Přihlášky na kurz přijímáme osobně i elektronicky, a to do 5.12. do 17:00 na olomouc.chomoutov@gmail.com nebo osobně na adrese detašovaného pracoviště v úředních hodinách pondělí 8:00 – 17:00 (oběd 12:00-13:00) a ve čtvrtek 14:00 – 16:00. Příjem přihlášených účastníků závisí na termínu podání jak elektronickou a písemnou formou. Další dotazy volejte na 604 353 469.

Přihláška_keramika.docx (16581)