Kejklířský kroužek

Aktuality:

nejsou žádné aktuality
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena kurzu: 600 kč / 10 lekcí. Komise městské části přispívá 500 Kč na 1 permanentsku na letní běh 
Cena lekce: 60 Kč - pokud si nechcete zaplatit kurz, můžete přijít pouze na jednu lekci
Anotace: Kroužek je zaměřen na všeobecný rozvoj psychomotorických dovedností dětí formou her i přímého nácviku jednotlivých disciplín. Součástí programu jsou základní rytmická, akrobatická a žonglérská cvičení. Důraz je kladen na práci ve skupině, spolupráci a dosahování společných cílů. Pestrý program je členěn na jasně vymezené celky jednotlivých dovedností a pracuje s postupným zlepšováním pozornosti. Vycházíme ze specifických nadání a potřeb jednotlivých dětí a směřujeme k rozvoji individuality každého dítěte. Nedílnou součástí je secvičování společných vystoupení, která jsou předváděna u příležitosti rozličných slavností. Rozvoj hrubé motoriky (zejména rovnováha, chůze v rytmu a vědomá koordinace pohybů) je důležitý pro zdravý duševní a psychický rozvoj dětí i dospělých. Žonglování navíc výrazně posiluje obě mozkové hemisféry a zlepšuje jeho aktivitu.
Stáhněte si přihlásku na kurz a pošlete nám ji. Počet míst je omezen na 10 osob. Kontakty najdete v přihlášce.