Důležité odkazy

Chomoutov - oficiální stránky www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/chomoutov

Magistrát města Olomouce www.olomouc.eu

Magistrát města Olomouce - Platba za komunální odpad www.olomouc.eu/urad-online/oznameni-spolecneho-zastupce

Olomoucký kraj www.kr-olomoucky.cz

Technické služby města Olomouc - hlášení závad www.tsmo.cz

Technické služby města Olomouc - dispečink svozu odpadu (i tříděného v domácnostech) tel.: 585 700 047

Sběrové dvory www.olomouc.eu

Moravská vodárenská hlášení poruch a havárií www.smv.cz

 

Zajímavé informace aneb může se hodit

 

Svoz odpadu provádí Technické služby města Olomouce ve stanovených termínech. Podrobné informace o svozu odpadu najdete na stránkách www.tsmo.cz

  • Komunální odpad (černá popelnice) se vyváží každé sudé pondělí v ranních hodinách
  • Bioodpad (hnědá popelnice) se vyváží každou lichou středu
  • Tříděný odpad (žlutá anebo modrá popelnice) se vyváží každou lichou středu dle haromogramu níže:
2017  
PLASTY PAPÍR
25.10.
22.11.
20.12.
11.10.
8.11.
6.12.
 
Harmonogram ke stažení ZDE  
  • Jak správně třídit odpad www.jaktridit.cz
  • Svoz tříděného odpadu z domácností byl v Chomoutově zahájen 4.1.2017. Každý kdo má zájem o dodatečné objednání nádob na tříděný odpad (papí, plast) se může obrátit na Magistrát města Olomouc, Odbor životního prostředí, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu. Více informací o projektu najdete na www.tsmo.cz.
 

Ke stažení