Ukliďme Česko

Níže jsou uvedena vytipovaná místa pro celorepublikovou akci Ukliďme Česko. V Chomoutově bude akce probíhat ve spolupráci se ZŠ Horka nad Moravou. Přihlásilo se 150 dětí, které budou uklízet v okolí Horky nad Moravou, Skrbeně, Chomoutova, Křelova, Lovecké chaty a Poděbrad. Občané Chomoutova můžou navrnout místa na která by se děti mohli zaměřit. Níže uvádíme vaše tipy. Další posílejte na olomouc.chomoutova@gmail.com.
---
- okolí parkoviště u satelitu
- dětské hřiště Hrachoviska
- okolí urnového háje
- koryto Mlynského potoka, zejména v blízkosti mostu na Poděbrady. Jsou tam v lesním porostu velké odpadky.
- okolí kapličky