!!!Hledáme role a masky do průvodu!!!

13.02.2019 21:08

:::Masopust a masopustní rej masek:::
...Lidé před svými domy průvod vyhlíží a hostí a maškary masopustními koblížky, koláčky a kořalkou. To aby se všichni společně naposledy pohostili a veselili, než začne dlouhý velikonoční půst. U každého domu průvod zastaví, Medvěd zatancuje s panímámou, aby měla hojnou úrodu a všichni se pohostili...
Medvěda máme, ale HLEDÁME:
MEDVĚDÁŘE, MINISTRANTA a 2 MLADŠÍ STÁRKY