Sberova sobota

14.10.2020 19:21

Sberova sobota probehne 17.10. od 8:00 do 11:00 na rohu u hospody.

Vice informaci naleznete na strankach TSMO:

https://www.tsmo.cz/sluzby/sberove-dvory-a-soboty/