Uzavírka silnice Šternberk - Strukov, a jak ovlivní postavení zastávek autobusů projíždějících Chomoutovem

18.03.2019 21:25

Vážení občané,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o podobě dopravní obslužnosti během uzavírky silnice v úseku „II/447 Strukov – Šternberk“, která by měla probíhat v termínu od 1. 4. do 30. 11. 2019.
Nyní se jedná o etapy: 1, 1A a 2 (realizace v termínu 1. 4. – 16. 6. 2019) 

UZAVÍRKA „II/447 Strukov – Šternberk“

Dotčenými linkami VLD v závazku Olomouckého kraje jsou: 890313, 891364 dopravce ARRIVA Morava a 890324, 890329, 890331, 890332, 890364 dopravce VOJTILA Trans.

Termín stavebních prací je rozdělený do několika etap:
1. etapa: 1. 4. – 26. 5.2019
1A. etapa: 20. 5. – 26. 5.2019
2. etapa: 27. 5. – 16. 6.2019
3. etapa: 17. 6. – 1. 9. 2019
3A. etapa: 26. 8. – 1. 9. 2019
4. etapa: 2. 9. – 30. 11. 2019
4A. etapa: 23. 9. – 29. 9. 2019
4B. etapa: 28. 10. – 3. 11. 2019

1. etapa a 2. etapa
Linky 890364, 891364
budou vedeny po objízdné trase z křižovatky (před Žerotínem II/446 x II/447) po MK na III/4472 směr Žerotín s odbočením na MK, kde bude umístěna náhradní zastávka Žerotín,u kaple a dále s napojením na II/447 do Hnojic s odbočením na III/44613, kde bude umístěna náhradní zastávka Hnojice,nám. a dále přes Liboš na III/44615, III/4476 Moravská Huzová do Lužic, kde se otočí a zpět na křižovatku směr Stádlo a dále dle platných licencí.
Zastávka Žerotín, u kaple bude přemístěna na MK v Žerotíně dle návrhu zástupce žadatele. Zastávka Hnojice,nám. bude přemístěna na III/44613 dle návrhu zástupce žadatele.

1A.etapa
Linky 890364, 891364
budou vedeny po objízdné trase ze Strukova po II/446 s odbočením na MK okolo hřbitova do Pňovic, po II/446 s odbočením na III/44618 do Štěpánova, III/44613, III/4615, III/4476 Moravská Huzová do Lužic, kde se otočí a zpět na křižovatku směr Stádlo a dále dle platných licencí.
Zastávky Žerotín, křiž. U zádruhy; Žerotín, u kaple; Hnojice, nám. nebudou obsluhovány bez náhrady.

3.etapa
Linky 890364, 891364
budou vedeny ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem směr Pňovice dále po III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, zpět po III/44613, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice, kde se otočí a zpět na křižovatku směr Stádlo a dále dle platných licencí.
Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice). 

3a.etapa
Linky 890364, 891364
budou vedeny ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem směr Pňovice dále po III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic zpět po III/44613, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice, kde se otočí a zpět na křižovatku směr Stádlo a dále dle platných licencí. Po dobu pokládky obrusné vrstvy nebude na několik hodin průjezdná křižovatka (II/447 x III/44613) v Hnojicích a prostor u zastávky Hnojice,nám., proto nebude obec Hnojice obsluhována. 
Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice). Zastávka Hnojice,nám. nebude po dobu pokládky obrusné vrstvy v Hnojicích obsluhována bez náhrady. 

4.etapa
Linky 890364, 891364
budou vedeny z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po II/447 do zastávky Hnojice, nám. a dále po objízdné trase v Hnojicích s odbočením na III/44613 a dále přes Liboš na III/44615, III/4476 Moravská Huzová do Lužic, kde se otočí a zpět na křižovatku směr Stádlo a dále dle platných licencí.
Zastávky Žerotín, u kaple a Hnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách.

4A.etapa
Linky 890364, 891364
budou vedeny z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po II/447 do zastávky Hnojice, nám. a dále po objízdné trase v Hnojicích s odbočením na III/44613 a dále přes Liboš na III/44615, III/4476 Moravská Huzová, kde se otočí a zpět na křižovatku směr Štěpánov a dále dle platných licencí.
Zastávky Žerotín, u kaple a Hnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách. Zastávky Štěpánov, Mor.Huzová, Stádlo; Lužice, rozc.; Lužice, statek nebudou obsluhovány bez náhrady.

4b.etapa
Linka 890364, 891364
budou vedeny z Žerotína přes Hnojice až po křižovatku III/4476 před Lužicemi ve stávající trase po II/447, dále s odbočením na III/4476 směr Stádlo a dále dle platných licencí.
Zastávky Žerotín, u kaple; Hnojice,nám. a Lužice, rozc. budou obslouženy v původních polohách. Zastávka Lužice,statek (pro linku 891364) nebude obsluhována bez náhrady.

Po dobu 1. a 2. etapy budou vydány výlukové jízdní řády, po dobu 3. a 4. etapy budou vydány upravené (dle postupu stavebních prací) výlukové jízdní řády, po dobu 1A., 3A., 4A. a 4B. etapy bude autobusová doprava vedená podle přepravních opatření.

Z důvodu komplikovanosti uzavírky jak svojí dlouhou délkou uzavřeného úseku (cca 9 km), tak i variabilitou jednotlivých etap a nasazením dvou zhotovitelských stavebních společností, můžeběhem stavby docházet k nepředvídatelným změnám ve vedení autobusové dopravy.