Uzavírka ulice Čapky Drahlovského 17.-21.9.

14.09.2018 17:06
 
Ulice Čapky Drahlovského bude uzavřena od pondělí 17.9. do 21.9. O tom jaký režim vjezdů budou mít obyvatelé této ulice nemáme informace. Ale předpokládám, že bude možné vjíždět ke svým domům.
V souvislosti s odstraňováním sloupů elektrického vedení bude na této ulici demontován i místní rozhlas. Tento se nebude nahrazovat z důvodu vysokých nákladů na jeho přesunutí (64 000 kč) ale v roce 2019 bude celý systém veřejného rozhlasu pro Olomouc převeden pod správu Magistrátu města. Tím dojde k jeho obnově v naši celé městské části.