Spanilá jízda

... aneb cesta za slavnostním kopnutím krompáčem za cyklostezku Olomouc - Chomoutov - Březce

sobota 12. 9. 2020 od 10:00

Program
 
10:00 setkání v Chomoutově na Koperniku (za kapličkou)
10:30 příjezd do Olomouce „k letadlu” u dopravního hřiště
11:15 odjezd zpět do Chomoutova
12:00 slavnostní symbolické kopnutí krompáčem v Chomoutově u mostu přes Mlýnský potok „u elektrárny”
12:30 ukončení akce a pozvání na gulášové slavnosti v Chomoutově na hřišti TJ Sokol
setkání v Chomoutově na Koperniku (za kapličkou)
příjezd do Olomouce „k letadlu” u dopravního hřiště
odjezd zpět do Chomoutova
slavnostní symbolické kopnutí krompáčem v Chomoutově u mostu přes Mlýnský potok „u elektrárny”
ukončení akce a pozvání na gulášové slavnosti v Chomoutově na hřišti TJ Sokol

Proč to všechno děláme?

Je to již víc než 20 let, kdy obyvatelé Chomoutova slyšeli první sliby o vybudování cyklostezky Olomouc – Chomoutov. Teď známe čtyři důvody, proč by se v roce 2022 měly sliby stát realitou a cyklostezka by měla být hotová:
1) Finance jsou k dispozici.
2) Majetkoprávně je trasa vyřešená
3) Politika města tomu přeje
4) Hejtman o cyklostezce již hovoří v regionální televizi
Ale znáte to. Najednou se něco stane a cyklostezka bude až v roce 2023 nebo 2024, příp. nikdy. A tak si to chceme trochu pojistit. 
My, obyvatelé Chomoutova, vyjedeme na kole do Olomouce, abychom se:
setkali s představiteli města, kteří nám slíbí, že pokud jsou výše uvedené důvody pravdivé, tak cyklostezka bude v roce 2022 postavena;
setkali s dalšími obyvateli města a okolních obcí a společně vyjádřili podporu výstavbě cyklistické infrastruktury v Olomouci a okolí;
společně radovali a symbolicky u Chomoutova kopli krumpáčem do země. Každá velká stavba začíná alespoň poklepáním kladívkem …
pobavili o cyklostezkách u dobrého guláše na hřišti v Chomoutově.
 
Tak přijeďte a podpořte naše cyklostezky.
 
Podrobnosti k našim důvodům:
1) Finance jsou k dispozici. Pokud bude město chtít, finance získat může, a to i v případě, že, jak často říká, je zadlužené a nemá peníze. My ale víme,  že Vláda ČR dne 27. 7. 2020 schválila rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronavirové krize, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy. Je plánováno, že bude využita 100% míra spolufinancování projektů. Projekty budou realizovány na území celé ČR, tj. bez ohledu na kategorii regionů. Je tu ale jedno riziko spojené s časem, neboť prostředky je nutné vyčerpat do konce roku 2023. 
 
2) Majetkoprávně je trasa vyřešená. Už 7. 11. 2019 byla KMČ Chomoutov ujištěna právním oddělením odboru investic, že  majetkoprávní vztahy by měly být dořešeny do konce roku 2019,  nejpozději však v dubnu 2020. Podle zatím neověřených informací by to tak již mělo být. Bylo přislíbeno, že v r. 2020 bude podána žádost o územní rozhodnutí, bude zahájeno zpracování dalších stupňů projektové dokumentace s tím, že v roce 2021 bude vydáno stavební povolení. Předpokládané období realizace: 04/2022 – 10/2022.
 
3) Politika města tomu přeje. Víme, že politika města v oblasti dopravy a mobility je naplňována dle tzv. Plánu udržitelné městské mobility města Olomouce. Všechny podstatné informace jsou dostupné zde.
 
4) Hejtman o cyklostezce již hovoří v regionální televizi TV Morava.
 
Názory obyvatel Chomoutova a Horky na cyklostezku:
 
 

Kontakty na pořadatele

Jaroslav Martínek | člen komise městské části | +420 602 503 617 | mail: jarda@dobramesta.cz