Důležité odkazy

Dětský lékař - Horka nad Moravou, MUDr. Konrádová Hana, tel.: 585 378 042, ordinační hodiny po - pá 7:30 - 12:00 (čt 7:30 - 10:00 a potom poradna)

Chomoutov - oficiální stránky www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/chomoutov

Magistrát města Olomouce www.olomouc.eu

Magistrát města Olomouce - Platba za komunální odpad www.olomouc.eu/urad-online/oznameni-spolecneho-zastupce

Olomoucký kraj www.kr-olomoucky.cz

Technické služby města Olomouc - hlášení závad www.tsmo.cz

Technické služby města Olomouc - dispečink svozu odpadu (i tříděného v domácnostech) tel.: 585 700 047

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje IDSOK www.idsok.cz

Sběrové dvory www.olomouc.eu

Moravská vodárenská hlášení poruch a havárií www.smv.cz

 

Zajímavé informace aneb může se hodit

 

Svoz odpadu provádí Technické služby města Olomouce ve stanovených termínech. Podrobné informace o svozu odpadu najdete na stránkách www.tsmo.cz

  • Komunální odpad (černá popelnice) se vyváží každé sudé pondělí v ranních hodinách 
  • Bioodpad (hnědá popelnice) se vyváží každou lichou středu (1x14 dní duben - listopad; 1xměsíčně prosinec - březen)
  • Tříděný odpad (žlutá anebo modrá popelnice) se vyváží každou lichou středu dle haromogramu níže:
2018  
PAPÍR PLASTY
5.1.
31.1.
28.2.
28.3.
25.4.
23.5.
20.6.
18.7.
15.8.
12.9.
10.10.
7.11.
5.12.
17.1.
14.2.
14.3.
11.4.
9.5.
6.6.
4.7.
1.8.
29.8.
26.9.
24.10.
21.11.
19.12.
Harmonogram ke stažení  ZDE 
  • Jak správně třídit odpad www.jaktridit.cz
  • Svoz tříděného odpadu z domácností byl v Chomoutově zahájen 4.1.2017. Každý kdo má zájem o dodatečné objednání nádob na tříděný odpad (papí, plast) se může obrátit na Magistrát města Olomouc, Odbor životního prostředí, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu. Více informací o projektu najdete na www.tsmo.cz.
  • Sběrová sobota v roce 2018 bude 21.4. Kontejner bude přistaven na parkoviště u Hospody, Baarova ul.
 

Ke stažení