Spolky

Sbor dobrovolných hasičů v Chomoutově vznikl v roce 1884 s počtem 25 členů. První valná hromada se uskutečnila 22. března 1884. O d roku 1886 až do dnešního dne jsou ty nejdůležitější aktivity SDH CHomoutova zapsány v Protokolní knize. Ta první je psaná od roku 1886 do roku 1913. Najdete ji ZDE. V současnosti se členové SDH významně podílejí na pořádání kulturních a společenských akcí v Chomoutově ve spolupráci s komisí MČ. Více o činnosti SDH Chomoutov najdete na www.sdhchomoutov.cz

TJ Sokol Chomoutov má dlouholetou historii. Dokladují to fotografie pamětníků, které si můžete prohlédnout v galerii. V současnosti se aktivně věnují fotbalu a to ve všech věkových kategoriích. Více o aktivitách najdete na TOMTO odkaze.

Klub seniorů v Chomoutově sdružuje seniory a vytváří pro ně kulturní, společsnký a vzdělávací program. Místem setkávání je zasedačka v hasičské zbrojnici každé úterý (nebo podle programu klubu). Pokud se chcete stát členy klubu, kontaktujte paní Šimkovou na čísle 737 180 082.

O.KU.S Chomoutov - OChotnický KUlturní Spolek je sdružení dobrovolníků, kteří se aktivně a ochotně podílejí na pořádání kulturních akcí pro občany. Členem se může stát každý kdo má chuť a zájem udělat něco pro sebe a ostatní. Stačí se přihlásit do otevřené skupiny na Facebooku.