Členové komise

Bc. Barbara Omelková - předseda

Mgr. Petra Vychodilová - zástupce

Ludmila Martinů - tajemník

prof. PhDr. Alena Nelešovská CSc.

Jaroslav Švarc

Ing. Miloslav Strýček

MUDr. Pavel Hejtmánek

Lukáš Pour, DiS.

 

K čemu komise slouží?

Komise městských částí jsou důležitým pojítkem mezi vedením města a občany. Na základě připomínek obyvatel předkládají Radě města Olomouce a pracovníkům magistrátu podněty pro jejich práci. Na svých schůzích projednávají členové komisí nedostatky v jednotlivých částech města a navrhují řešení, která se jim zdají nejvýhodnější. Snaží se nalézt nejvhodnější řešení a postupují je dále odpovědným pracovištím.
 
Schůze komisí městských částí jsou zpravidla veřejné a občané se tak mohou aktivně zapojit do řešení problémů, které je trápí v nejbližším okolí jejich bydliště. Své podněty můžete sdělit osobně na některém z plánovaných termínů jednání komise, pomocí kontaktního formuláře na těchto stránkách, případně elektronicky e-mailem na adresu predseda.chomoutov@gmail.com. Dále můžete využít schránku umístěnou na budově hasičské zbrojnice.

Termíny jednání

Jednání se konají každé první pondělí v měsici. Pokud na tento den připadne svátek, tak se jednání přesouvá na nejbližší pondělí vždy v 18:00. V období letních prázdnin může komise svolat mimořádnou schůzi o které vás bude včas informovat. Termíny se můžou měnit podle přítomnosti většiny členů.

Jednání je veřejné od 18:00 a občané zde mají prostor vyjádřit své názory, připomínky a požadavky. Komise uvítá připravenost bodů k diskuzi, abychom mohli efektivně využít vyhrazený čas. 

Zápisy z jednání najdete do deseti dnů na oficiálních stránkách www.olomouc.eu nebo ve vývěskách na hasičské zbrojnici a v satelitním městečku.

 • 4. leden
 • 8. únor
 • 7. březen
 • 4. duben
 • 2. květen
 • 6. červen
 • červenec a srpen budou operativně doplněny (navrhované datum 8.8.2016)
 • 5. září
 • 3. říjen
 • 7. listopad
 • 5. prosinec

Schránka

Pro vaše připomínky, dotazy a náměty můžete využít schránku, která je umístěna na budouvě hasičské zbrojnice. Na anonymní dotazy nebudeme reagovat. Děkujeme za pochopení.
 

Vývěsky a vývěsná místa

Oficiální vývěsky

 
1. vedle budovy hasičské zbrojnice. Najdete zde hlášení rozhlasu, zápisy z jednání komise, pozvánky na připravované akce a další aktuality
2. na začátku satelitního města vedle silnice. Najdete zde zápisy z jednání a pozvánky na připravované akce 

Neoficiální vývěsná místa pro plakáty

budova hasičské zbrojnice (přízemí za oknem)
zlatnictví
kadeřnictví
pivovar a hostinec Chomout
školka (nástěnka v budově)
obchod U Tomáše (vlevo před vchodem)
Hrachoviska hřiště (tabule TJ Sokol u cesty)
 
K čemu komise slouží?

Kontaktujte nás