Úřední hodiny

Po: 9:00 - 12:00 ▪ 13:00 - 16:30

Čt: 13:00 - 16:00

Kontakt    

Tel.: 585 155 429 ▪ mail: pavlina.stoplova@olomouc.eu

 

Hlášení rozhlasu

Místní rozhlas slouží ke sdělování informací takového typu, které zprostředkovává službu pro občany nebo informuje o dění v obci včetně smutečních oznámení. Probíhá pouze v úřední dny ke konci pracovní doby, a to bez výjimky. Pokud nabízíte službu, která splňuje podmínku vyhlášení, tak nám ji můžete poslat na mail pavlina.stoplova@olomouc.eu. Žádosti o komerční sdělení nepřijímáme.

V případě, že na vaší adrese není dostatečně pokrytý signál z hlášení, prosím informujte Magistrát města Olomouce na mail rozhlas@olomouc.eu. Stačí uvést adresu a popisné číslo domu.

 

S čím se na nás můžete obrátit

a) ověřování podpisů a listin

 
b) výběr poplatku za komunální odpad (únor­ - květen)
 
c) psi – výběr poplatku za psa
        - přihlášení nového psa
        - odhlášení psa
        - výměna známky při ztrátě nebo poškození
        - změna sazby při platbě za psa
 
d) stavební odbor
        - vydáváme formuláře k problematice stavebního odboru, nebo poradíme, kde a kam mají s daným problémem na jaké oddělení jít
 
e) odbor životního prostředí
        - výměna popelnice při poškození
        - změna sběrné nádoby – plechová za plastovou, menší za větší nebo naopak
        - objednávka bionádoby
        - objednávka kompostéru
        - kácení dřevin na soukromých pozemcích
        - kácení (ořez) dřevin na veřejných prostranstvích
        - vydávání formulářů k problematice ŽP
 
f) technické služby
        - problematika veřejného osvětlení ( závady )
        - seč veřejné zeleně ( reklamace )
        - reklamace na vývoz komunálního odpadu a kontejnerů
 
g) hlášení místního rozhlasu
        - pojízdné prodejny
        - pro energetické společnosti o pravidelných odečtech, informujeme o aktuálních poruchách a omezeních
        - pro veřejné akce (Sokol, SDH, komise, město)
        - i pro místní občany­ ztráta domácího mazlíčka, našly se klíče atd.
        - smuteční hlášení
 
h) vyhledáváme informace na internetu
 
I) pomáháme občanům se sepsáním žádosti pro různé úřady
 
j) kopírujeme menší množství listin a dokumentů (do 5ks)
a) ověřování podpisů a listin
 
b) výběr poplatku za komunální odpad ( únor­ květen )
 
c) psi – výběr poplatku za psa
 
­ přihlášení nového psa
 
­ odhlášení psa
 
­ výměna známky při ztrátě nebo poškození
 
­ změna sazby při platbě za psa
 
d) stavební odbor – vydáváme formuláře k problematice stavebního odboru, nebo poradíme, kde a
 
kam mají s daným problémem na jaké oddělení jít
 
e) odbor životního prostředí
 
­ výměna popelnice při poškození
 
­ změna sběrné nádoby – plechová za plastovou, menší za větší nebo naopak
 
­ objednávka bionádoby
 
­ objednávka kompostéru
 
­ kácení dřevin na soukromých pozemcích
 
­ kácení ( ořez ) dřevin na veřejných prostranstvích
 
­ vydávání formulářů k problematice ŽP
 
f) technické služby
 
­ problematika veřejného osvětlení ( závady )
 
­ seč veřejné zeleně ( reklamace )
 
­ reklamace na vývoz komunálního odpadu a kontejnerů
 
g) hlášení místního rozhlasu
 
­ pojízdné prodejny
 
­ pro energetické společnosti o pravidelných odečtech, informujeme o aktuálních poruchách
 
a omezeních
 
­ pro veřejné akce ( sokol, SDH, komise, město )
 
­ i pro místní občany­ ztráta domácího mazlíčka, našly se klíče atd., hlášení parte
 
h) vyhledáváme informace na internetu
 
( pomáháme občanům se sepsáním žádosti pro různé úřady )
 
i) kopírujeme menší množství listin a dokumentů ( do 5ks )