AKTUALIZACE

Přihlášky posílejte do 15.10.2017 do 16:00. Více informací o kurzi a přihláška ke stažení viz níže. Těšíme se na vás.
 
 

Keramika

Práce s keramikou podporuje tvůrčí fantazii, kreativitu, trénuje soustředění a účinně působí proti stresu. U dětí se navíc zvlášť významně podílí na rozvoji jemné motoriky. Náš kroužek je určen pro děti i dospělé. Děti od 5 do 7 let v doprovodu rodiče, od 8 let bez doprovodu. Kurz je primárně určen pro občany Chomoutova.

Termín:  I. skupina středa od 16:00 do 17:00 pro děti do 13 let

             II. skupina středa od 17:00 do 19:00 dospělí a děti od 13 let

Začátek: 17.1.2018. termín ukončení 21.3.2018.

Délka kurzu: 10 lekcí

Počet míst: 10 pro každou skupinu

Místo: zasedačka 1. p v budově hasičské zbrojnice Chomoutov.

Cena kurzu: Komise MČ přispívá částkou 10 000 kč. Proto je cena pro účastníka zdarma. Zahrnuje čas lektora, zajištění veškerého materiálu potřebného k výrobě, vypálení výrobků ve speciální peci a převoz surovin a výrobků na místo konání kurzu. Materikál, který účastník spotřebuje navíc si hradí jednotlivě přímo pořadateli kurzu.

Pravidla účastníků: Skupina I. je určena dětem a dospělý doprovod je tam za účelem podpory a pomoci při vyrábění. Pro dospělé je určena skupina II. Lekcí se zúčastňují pouze přihlášení účastníci. Doprovod mladšího sourozence není vhodný z důvodu narušování práce celé skupiny. Vycházíme ze zkušeností a ohlasů předešlých kurzů a věříme, že také uvítáte dodržování těchto doporučení. Svým podpisem na přihlášce se účastník zavazuje k řádné docházce na kurzu. V případě odstoupení od přihlášky se kurzovné nevrací a dotační příspěvek se rozděluje mezi zbývající účastníky. Pokud bude zajištěna náhrada, tak zůstává vše beze změny. 

Cena lekce: pokud si chcete přijít něco pěkného vyrobit a nemáte předpplacený kurz, tak si můžete na místě zaplatit pouze jednu lekci za 150 Kč.

Přihlášky na kurz přijímáme osobně i elektronicky, a to do 19.10.2017 do 16:00 na olomouc.chomoutov@gmail.com nebo osobně na adrese detašovaného pracoviště v úředních hodinách pondělí 8:00 – 17:00 (oběd 12:00-13:00) a ve čtvrtek 8:00 - 10:00 a 14:00 – 16:00. Příjem přihlášených účastníků závisí na termínu podání jak elektronickou a písemnou formou. Další dotazy volejte na 604 353 469.

Přihláška ke stažení