Přihlášky posílejte do 22.1.2019 do 17:00. Více informací o kurzi a přihláška ke stažení viz níže. Těšíme se na vás.
 
 

Keramika

Práce s keramikou podporuje tvůrčí fantazii, kreativitu, trénuje soustředění a účinně působí proti stresu. U dětí se navíc zvlášť významně podílí na rozvoji jemné motoriky. Náš kroužek je určen pro mládež od 15ti let a dospělé. Upřednostňujeme zájem občanů Chomoutova.

Termín: čtvrtek od 16:45 do 18:45

Začátek: 24. 1. 2019 předpokládaný termín ukončení 28.2.2019

Délka kurzu: 6 lekcí (s možností pokračování v dubnu 2019 dle dohody)

Počet míst: 10 osob

Místo: zasedačka 1. p v budově hasičské zbrojnice Chomoutov.

Cena kurzu: Cena zahrnuje čas lektora, zajištění veškerého materiálu potřebného k výrobě, vypálení výrobků ve speciální peci a převoz surovin a výrobků na místo konání kurzu. Cena kurzu v délce 6 lekcí je 900 kč / osoba. Komise MČ přispívá na kurz 50 % z této částky. Příspěvek účastníka je tedy 450 Kč

Pravidla účastníků:  Svým podpisem na přihlášce se účastník zavazuje k řádné docházce na kurzu. V případě odstoupení od přihlášky se kurzovné nevrací a dotační příspěvek se rozděluje mezi zbývající účastníky. Pokud bude zajištěna náhrada, tak zůstává vše beze změny. 

Cena lekce: pokud si chcete přijít něco pěkného vyrobit a nemáte předpplacený kurz, tak si můžete na místě zaplatit pouze jednu lekci za 150 Kč.

Přihlášky: přijímáme osobně i elektronicky do 22. 1. 2019 do 17:00 na olomouc.chomoutov@gmail.com nebo osobně na adrese detašovaného pracoviště v úředních hodinách pondělí 8:00 – 17:00 (oběd 12:00-13:00) a ve čtvrtek 14:00 – 16:00. Příjem přihlášených účastníků závisí na termínu podání jak elektronickou a písemnou formou. Bude se vybírat podle data přijetí přihlášky. Více informací na www.chomoutov.eu/keramika.
 

Přihláška keramika