AKTUALITY

V roce 2018 bude cvičení probíhat od 15.1. do konce března. O dalším pokračování vás budeme průběžně informovat.
 

Cvičení pro nejmenší

Anotace: kroužek se zaměřuje na celkovou pohybovou aktivitu malých dětí, rytmiku a koordinaci. Posiluje hrubou motoriku a smysl pro pozitivní přístup k pohybu. Hlavním cílem je, aby si to děti spolu co nejvíce užili.
 
Cílová skupina: děti 4 - 7 let
 
Termín: každé pondělí 17:00 - 17:45 mimo první pondělí v měsíci kdy je jednání komise 
 
Začátek: 16.10.2017 v 17:00 zahájíme otevřenou hodinou i pro rodiče
 
Délka kurzu: školní rok 2017/2018
 
Počet míst: 10 účastníků
 
Místo: zasedačka 1. p v budově hasičské zbrojnice Chomoutov.
 
Cena kurzu: 400 kč / 10 lekcí. Komise městské části bude přispívat částkou 50 % na permanentku. 
 
Cena lekce: 40 Kč - pokud si nechcete zaplatit kurz, můžete přijít pouze na jednu lekci. Pro jednotlivé lekde není poskytován příspěvek z rozpočtu KMČ.
 
Přihlášky: zápis bude probíhat před úvodní hodinou 16.10. od 16:30 v zasedací místnosti v budově hasičské zbrojnice. Upřednostněni budou obyvatelé Chomoutova. 
 
Přihláška ke stažení