AKTUALITY

I dalším školním roce se můžete těšit na kroužek žonglování. Začínáme v úterý 3.10. v 16:00 a dále pak každý lichý týden. O dalších podrobnostech budeme průběžně informovat na této stránce.
Těšíme se na vás!
 

Cascabel-kejklířský kroužek

Cascabel je seskupení zabývající se pouličním uměním a jeho využitím nejen k pobavení četného publika, ale taktéž ku prospěchu veškerého okolí. Svoji základnu mají v tělocvičně TJ Sokol Černovír a jsme moc rádi, že psi udělali ve svém programu místo a provádějí svoje kejkle i s našimi dětmi. Jsou to zkušení lektoři, kteří to s dětmi (i dospělými) umí a kdo má trpělivost a dobrou vůli, tak se leccos i naučí.

www.cascabel.cz • Facebook

------

Anotace: Kroužek je zaměřen na všeobecný rozvoj psychomotorických dovedností dětí formou her i přímého nácviku jednotlivých disciplín. Součástí programu jsou základní rytmická, akrobatická a žonglérská cvičení. Důraz je kladen na práci ve skupině, spolupráci a dosahování společných cílů. Pestrý program je členěn na jasně vymezené celky jednotlivých dovedností a pracuje s postupným zlepšováním pozornosti. Vycházíme ze specifických nadání a potřeb jednotlivých dětí a směřujeme k rozvoji individuality každého dítěte. Nedílnou součástí je secvičování společných vystoupení, která jsou předváděna u příležitosti rozličných slavností. Rozvoj hrubé motoriky (zejména rovnováha, chůze v rytmu a vědomá koordinace pohybů) je důležitý pro zdravý duševní a psychický rozvoj dětí i dospělých. Žonglování navíc výrazně posiluje obě mozkové hemisféry a zlepšuje jeho aktivitu.

Termín: každé úterý v lichém týdnu 16:00 - 17:30

Začátek: 3.10.2017 v 16:00

Délka kurzu: školní rok 2017/2018

Počet míst: 10 účastníků

Místo: zasedačka 1. p v budově hasičské zbrojnice Chomoutov.

Cena kurzu: 600 kč / 10 lekcí. Komise městské části bude přispívat částkou podle zůstatku prostředků v rozpočtu a počtu přihlášených účastníků. Tato částka bude stanovena po uzavření přihlášek.

Cena lekce: 60 Kč - pokud si nechcete zaplatit kurz, můžete přijít pouze na jednu lekci

Přihlášky: přijímáme osobně i elektronicky, a to do 26.09.2017 do 17:00 na olomouc.chomoutov@gmail.com nebo osobně na adrese detašovaného pracoviště v úředních hodinách pondělí 8:00 – 17:00 (oběd 12:00-13:00) a ve čtvrtek 8:00 - 10:00 a 14:00 – 16:00. Příjem přihlášených účastníků závisí na termínu podání jak elektronickou a písemnou formou. Další dotazy volejte na 604 353 469.

Přihláška ke stažení