10.1.2019

11.01.2019 12:31

Vážení občané, komise městské části přijímá přihlášky do keramického kurzu pro mládež od 15 let a dospělé. Osobně v úředních hodinách detašovaného pracoviště, nebo elektronicky. Nejpozději do 22. ledna. Další informace a přihlášku naleznete na www.chomoutov.eu/keramika/ 
—-
Místní spolek Los Vesinos vás zve na průběžnou výstavu fotografií z koloběhu “Chomoutov očima studentů”. Výstava bude zahájena 28. ledna v prostorách místní knihovny.
https://www.facebook.com/events/2289326257992284/