Detašované pracoviště

Slouží občanům jako správní, informační a poradenská kancelář Magistrátu města Olomouce. 


Úřední hodiny

Po: 9:00 - 12:00 ▪ 13:00 - 16:30

Čt: 13:00 - 16:00 (od 1 května 2024 již nebudou úřední hodiny ve čtvrtek)

Kontakt

Tel.: 585 155 429


S čím se na nás můžete obrátit?

a) ověřování podpisů a listin

b) výběr poplatku za komunální odpad (únor­ - květen)

c) psi – výběr poplatku za psa

- přihlášení nového psa

- odhlášení psa

- výměna známky při ztrátě nebo poškození

- změna sazby při platbě za psa

d) stavební odbor

- vydáváme formuláře k problematice stavebního odboru, nebo poradíme, kde a kam mají s daným problémem na jaké oddělení jít

e) odbor životního prostředí

- výměna popelnice při poškození

- změna sběrné nádoby – plechová za plastovou, menší za větší nebo naopak

- objednávka bionádoby

- objednávka kompostéru

- kácení dřevin na soukromých pozemcích

- kácení (ořez) dřevin na veřejných prostranstvích

- vydávání formulářů k problematice ŽP

f) technické služby

- problematika veřejného osvětlení ( závady )

- seč veřejné zeleně ( reklamace )

- reklamace na vývoz komunálního odpadu a kontejnerů

g) hlášení místního rozhlasu

- pojízdné prodejny

- pro energetické společnosti o pravidelných odečtech, informujeme o aktuálních poruchách a omezeních

- pro veřejné akce (Sokol, SDH, komise, město)

- i pro místní občany­ ztráta domácího mazlíčka, našly se klíče atd.

- smuteční hlášení

h) vyhledáváme informace na internetu

I) pomáháme občanům se sepsáním žádosti pro různé úřady

j) kopírujeme menší množství listin a dokumentů (do 5ks)

Hlášení rozhlasu

Místní rozhlas slouží ke sdělování informací takového typu, které zprostředkovává službu pro občany nebo informuje o dění v obci včetně smutečních oznámení. Probíhá pouze v úřední dny ke konci pracovní doby, a to bez výjimky. Pokud nabízíte službu, která splňuje podmínku vyhlášení, tak nám ji můžete poslat na mail kmc05@olomouc.eu. Žádosti o komerční sdělení nepřijímáme.

V případě, že na vaší adrese není dostatečně pokrytý signál z hlášení, prosím informujte Magistrát města Olomouce na mail rozhlas@olomouc.eu. Stačí uvést adresu a popisné číslo domu.