Komise


Můj přínos pro komisi a naši městskou část vidím hlavně v obnovování a udržování kulturních akcí, kde se můžeme vzájemně poznávat a sdílet společné zážitky. Tady a teď!

Bc. Barbara Omelková

předseda komise

Být členem KMČ beru jako výzvu. Ráda bych přispěla ke zvýšení komfortu bydlení v naší městské části a zatraktivnění Chomoutova.

Bc. Aneta Davidková

V rámci Komise se starám o sociální oblast, a spolupracuji s Klubem seniorů, organizuju setkávání jubilantů a pořádám cvičení pro všechny věkové kategorie. Také se starám o vývěsky.

Danuše Švestková

Pro mě jako, obyvatele Chomoutova, a zároveň člena KMČ je důležité, aby finanční prostředky, která má komise k dispozici byly vynakládány účelně a smysluplně. Tedy tak, aby z nich měly užitek všichni obyvatelé Chomoutova.

Ing. Petr Balabuch

Není mi lhostejné, jak to v naší městské části Chomoutov vypadá a rád budu Chomoutov posunovat na přední příčky, ale hlavně aby se nám tu všem žilo lépe.

Lukáš Pour, DiS.

Do naší komise jsem přišla pomáhat s kulturními akcemi, aby lidé měli k sobě blíže.

Tereza Pourová

Za mě je stále priorita 1 - dovést cyklostezky do Chomoutova! Také koordinuji v obci Výzvu 10000 kroků a ve spolupráci s Horkou nad Moravou běžecké závody.

Jaroslav Martínek

Záleží mi na Chomoutově a na lidech, kteří zde žijí

MUDr. Pavel Hejtmánek

V KMČ budu dělat vše proto, aby byl Chomoutov dobrým místem k žití.

Ing. Jiří Černoch

Podporuji zklidnění dopravy na průtahu obcí se zapojením občanů.

Jan Mikulka

V komisi jsem jako zástupce SDH Chomoutov, byl bych rád pro lepší komunikaci místních spolku a podporu akcí v obci.

Jan Ratajský


K čemu komise slouží?

Komise městských částí mají za úkol zprostředkovávat informace občanům a Magistrátu města Olomouc o dění v místě, případně doporučit způsob jak daný problém nebo situaci vyřešit, a na koho se obrátit. Jsou důležitým pojítkem mezi vedením města a občany. Na základě připomínek obyvatel předkládají Radě města Olomouce a pracovníkům magistrátu podněty pro jejich práci. Na svých schůzích projednávají členové komisí nedostatky v jednotlivých částech města a navrhují řešení, která se jim zdají nejvýhodnější. Snaží se nalézt nejvhodnější řešení a postupují je dále odpovědným pracovištím.

Svými dobrovolnými aktivitami a pořádáním kulturních akcí se snaží přispívat ke zlepšení klimatu v městské části a zvyšování atraktivity a komfortu bydlení. KMČ není kompetentní plnit funkci pořádkové služby. Tuto službu zajišťuje 24 hodin Městská policie (156) nebo Policie ČR (158).

Schůze komisí městských částí jsou zpravidla veřejné a občané se tak mohou aktivně zapojit do řešení problémů, které je trápí v nejbližším okolí jejich bydliště. Své podněty můžete sdělit osobně na některém z plánovaných termínů jednání komise, pomocí kontaktního formuláře na těchto stránkách, případně elektronicky e-mailem na adresu olomouc.chomoutov@gmail.com. Dále můžete využít schránku umístěnou na budově hasičské zbrojnice.


Jednání komise

Jednání se konají každé první pondělí v měsici v 17:30. Pokud na tento den připadne svátek, tak se jednání přesouvá na následující pracovní den. V období letních prázdnin může komise svolat mimořádnou schůzi o které vás bude včas informovat. Termíny se můžou měnit podle přítomnosti většiny členů. Níže je ke stažení Statut komise a Jednací řád.

Jednání je veřejné a občané zde mají prostor vyjádřit své názory, připomínky a požadavky. Komise uvítá připravenost bodů k diskuzi, abychom mohli efektivně využít vyhrazený čas. Prostor k projednání vašich příspěvku je v závěru po projednání všech bodů. Občané do diskuse komise nevstupují ale předkládají své připomínky a podněty v závěru jednání.

Zápisy z jednání najdete do na oficiálních stránkách www.olomouc.eu nebo ve vývěsce na hasičské zbrojnici.
Schránka pro dotazy


Pro vaše připomínky, dotazy a náměty můžete využít schránku, která je umístěna na budově hasičské zbrojnice. Na anonymní dotazy nebudeme reagovat. Děkujeme za pochopení.


Vývěsky a vývěsná místa


1. Oficiální vývěska - vedle budovy hasičské zbrojnice. Najdete zde zápisy z jednání komise, pozvánky na připravované akce a další aktuality.

2. Oficiání vývěska - na začátku satelitního města vedle silnice. Najdete zde zápisy z jednání komise, pozvánky na připravované akce a další aktuality.

3. obchod U Tomáše. Najdete zde pozvánky na akce.

4. Hrachoviska hřiště. Najdete zde pozvánky na akce.

5. točna autobusů za mostem. Najdete zde pozvánky na akce.

6. Květinářství - připravujeme