Členové komise

Petr Vepřek - předseda

Ludmila Martinů - tajemník

 

Davídková Aneta

MUDr. Hejtmánek Pavel

Martínek Jaroslav

Masaryková Blanka

Musil Zbyněk

Pour Lukáš, DiS.

Ratajský Jan

Mgr. Rickardtová Romana

Švarc Jaroslav

Švestková Danuše

Vítek Štěpán

 

 

K čemu komise slouží?

Komise městských částí mají za úkol zprostředkovávat informace občanům a Magistrátu města Olomouc o dění v místě, případně doporučit způsob jak daný problém nebo situaci vyřešit a na koho se obrátit. jsou důležitým pojítkem mezi vedením města a občany. Na základě připomínek obyvatel předkládají Radě města Olomouce a pracovníkům magistrátu podněty pro jejich práci. Na svých schůzích projednávají členové komisí nedostatky v jednotlivých částech města a navrhují řešení, která se jim zdají nejvýhodnější. Snaží se nalézt nejvhodnější řešení a postupují je dále odpovědným pracovištím. 

Svými dobrovolnými aktivitami a pořádáním kulturních akcí se snaží přispívat ke zlepšení klimatu v městské části a zvyšování atraktivity a komfortu bydlení. KMČ není kompetentní plnit funkci pořádkové služby. Tuto službu zajišťuje 24 hodin Městská policie (156) nebo Policie ČR (158).

 
Schůze komisí městských částí jsou zpravidla veřejné a občané se tak mohou aktivně zapojit do řešení problémů, které je trápí v nejbližším okolí jejich bydliště. Své podněty můžete sdělit osobně na některém z plánovaných termínů jednání komise, pomocí kontaktního for muláře na těchto stránkách, případně elektronicky e-mailem na adresu predseda.chomoutov@gmail.com. Dále můžete využít schránku umístěnou na budově hasičské zbrojnice.
 

Termíny jednání

Jednání se konají každé první pondělí v měsici v 17:00. Pokud na tento den připadne svátek, tak se jednání přesouvá na následující pracovní den, taktéž v 17:00. V období letních prázdnin může komise svolat mimořádnou schůzi o které vás bude včas informovat. Termíny se můžou měnit podle přítomnosti většiny členů.

Jednání je veřejné a občané zde mají prostor vyjádřit své názory, připomínky a požadavky. Komise uvítá připravenost bodů k diskuzi, abychom mohli efektivně využít vyhrazený čas. Prostor k projednání vašich příspěvku je v závěru po projednání všech bodů. Občané do diskuse komise nevstupují ale předkládají své připomínky a podněty v závěru jednání.

Zápisy z jednání najdete do deseti dnů od termínu jednání na oficiálních stránkách www.olomouc.eu nebo ve vývěskách na hasičské zbrojnici a v satelitním městečku.

 
        2020
        6. leden
        3. únor
        10. březen
        duben - zrušeno/COVID
        18. květen
        1. červen
        7. červenec
        3. srpen
        7. září
        5. říjen
        2. listopad
        7. prosinec
 

Schránka

Pro vaše připomínky, dotazy a náměty můžete využít schránku, která je umístěna na budouvě hasičské zbrojnice. Na anonymní dotazy nebudeme reagovat. Děkujeme za pochopení.
 

Vývěsky a vývěsná místa

Oficiální vývěsky

 
1. vedle budovy hasičské zbrojnice. Najdete zde zápisy z jednání komise, pozvánky na připravované akce a další aktuality
2. na začátku satelitního města vedle silnice. Najdete zde zápisy z jednání a pozvánky na připravované akce 
3. obchod U Tomáše. Najdete zde pozvánky na akce
4. Hrachoviska hřiště. Najdete zde pozvánky na akce
5. točna autobusů za mostem. Najdete zde zápisy z jednání komise, pozvánky na připravované akce

Neoficiální vývěsná místa pro plakáty

budova hasičské zbrojnice (přízemí za oknem)
zlatnictví
kadeřnictví
pivovar a hostinec Chomout
školka (nástěnka v budově)
 
 
K čemu komise slouží?