Členové komise

Petr Vepřek - předseda

Ludmila Martinů - tajemník

Kateřina Kohoutová

Jaroslav Švarc

MUDr. Pavel Hejtmánek

Lukáš Pour, DiS.

Aneta Davídková

Štěpán Vítek

Jaroslav Martínek

Mgr. Romana Rickardtová

Danuše Švestková

Jan Ratajský

Blanka Masaryková

 

 

K čemu komise slouží?

Komise městských částí mají za úkol zprostředkovávat informace občanům a Magistrátu města Olomouc o dění v místě, případně doporučit způsob jak daný problém nebo situaci vyřešit a na koho se obrátit. jsou důležitým pojítkem mezi vedením města a občany. Na základě připomínek obyvatel předkládají Radě města Olomouce a pracovníkům magistrátu podněty pro jejich práci. Na svých schůzích projednávají členové komisí nedostatky v jednotlivých částech města a navrhují řešení, která se jim zdají nejvýhodnější. Snaží se nalézt nejvhodnější řešení a postupují je dále odpovědným pracovištím. 

Svými dobrovolnými aktivitami a pořádáním kulturních akcí se snaží přispívat ke zlepšení klimatu v městské části a zvyšování atraktivity a komfortu bydlení. KMČ není kompetentní plnit funkci pořádkové služby. Tuto službu zajišťuje 24 hodin Městská policie (156) nebo Policie ČR (158).

 
Schůze komisí městských částí jsou zpravidla veřejné a občané se tak mohou aktivně zapojit do řešení problémů, které je trápí v nejbližším okolí jejich bydliště. Své podněty můžete sdělit osobně na některém z plánovaných termínů jednání komise, pomocí kontaktního for muláře na těchto stránkách, případně elektronicky e-mailem na adresu predseda.chomoutov@gmail.com. Dále můžete využít schránku umístěnou na budově hasičské zbrojnice.
 

Termíny jednání

Jednání se konají každé první pondělí v měsici v 17:00. Pokud na tento den připadne svátek, tak se jednání přesouvá na následující pracovní den, taktéž v 17:00. V období letních prázdnin může komise svolat mimořádnou schůzi o které vás bude včas informovat. Termíny se můžou měnit podle přítomnosti většiny členů.

Jednání je veřejné a občané zde mají prostor vyjádřit své názory, připomínky a požadavky. Komise uvítá připravenost bodů k diskuzi, abychom mohli efektivně využít vyhrazený čas. Prostor k projednání vašich příspěvku je v závěru po projednání všech bodů. Občané do diskuse komise nevstupují ale předkládají své připomínky a podněty v závěru jednání.

Zápisy z jednání najdete do deseti dnů od termínu jednání na oficiálních stránkách www.olomouc.eu nebo ve vývěskách na hasičské zbrojnici a v satelitním městečku.

 
        2019
        7. leden
        4. únor
        4. březen
        1. duben
        6. květen
        3. červen
        1. červenec
        5. srpen
        2. září
        7. říjen
        4. listopad
        2. prosinec
 

Schránka

Pro vaše připomínky, dotazy a náměty můžete využít schránku, která je umístěna na budouvě hasičské zbrojnice. Na anonymní dotazy nebudeme reagovat. Děkujeme za pochopení.
 

Vývěsky a vývěsná místa

Oficiální vývěsky

 
1. vedle budovy hasičské zbrojnice. Najdete zde zápisy z jednání komise, pozvánky na připravované akce a další aktuality
2. na začátku satelitního města vedle silnice. Najdete zde zápisy z jednání a pozvánky na připravované akce 
3. obchod U Tomáše. Najdete zde pozvánky na akce
4. Hrachoviska hřiště. Najdete zde pozvánky na akce
5. točna autobusů za mostem. Najdete zde zápisy z jednání komise, pozvánky na připravované akce

Neoficiální vývěsná místa pro plakáty

budova hasičské zbrojnice (přízemí za oknem)
zlatnictví
kadeřnictví
pivovar a hostinec Chomout
školka (nástěnka v budově)
 
 
K čemu komise slouží?