Užitečné odkazy


1. (Téměř) vše o svozu odpadu

Svoz odpadu provádí Technické služby města Olomouce ve stanovených termínech dle rozpisu městských částí: 

Komunální odpad (černá popelnice) se vyváží každé liché pondělí v ranních hodinách.
Tříděný odpad (žlutá anebo modrá popelnice) a bioodpad (hnědá popelnice) se vyváží každou sudou středu. 

V případě, že svoz odpadu připadne na svátek, tak se vyváží následující pracovní den po svátku.

Podrobné informace o svozu odpadu najdete na stránkách www.tsmo.cz.  

Jak správně třídit?

Pokud máte dotazy nebo nejasnosti ohledně třídění odpadu, navštivte stránky www.jaktřidit.cz.

Chci popelnici na tříděný odpad

Svoz tříděného odpadu z domácností byl v Chomoutově zahájen 4.1.2017. Každý kdo má zájem o dodatečné objednání nádob na tříděný odpad (papír, plast, bio) se může obrátit na Magistrát města Olomouc, Odbor životního prostředí, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu.

Něco nefunguje?

Volejte dispečink svozu odpadu (i tříděného v domácnostech) tel.: 585 700 047

2. Kdy má otevřeno pošta Horka nad Moravou?

22. 4. - 31. 5. 2024 v čase rekonstrukce komunikace změna otevírací doby

Pondělí 11:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Středa 11:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
Čtvrtek 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 13:00

3. Kde najdu zápisy z jednání Komise?

V tištěné podobě je najdete v oficiálních vývěskách (u hasičské zbrojnice a u satelitu), a v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu

4. Jak můžu zaplatit za svoz odpadu?

Osobně na detašovaném pracovišti v Chomoutově nebo online na adrese www.chomoutov.eu.

5. Kde můžu nahlásit závadu na pouličním osvětlení?

Hlášení závad na pouličním osvětlení, chodnících, ostatních plochách nebo cokoliv se týká technických služeb může zadávat každý občan na portále TSMO www.tsmo.cz.

6. Kde jsou nejbližší sběrové dvory?

Lepší než zakládat černé skládky nebo si dělat nepořádek na pozemku (svém nebo cizím) je odvézt odpad do sběrného dvora. Seznam sběrových dvorů najdete na www.olomouc.eu.

7. Neteče mi voda!

Plánované i havarijní odstávky vody najdete nebo můžete hlásit na www.smv.cz