Projekty v obci

Tato stránka je věnovaná tématům, které jsou dlouhodobě aktuální, a které stále řešíme.


Cyklostezka

Otázka budování cyklostezky Olomouc - Chomoutov - Březce je otevřená již desítky let. Aktuální situaci můžete sledovat na stránce www.cytichangers.eu kde je naší cyklostezce věnovaná celá stránka.


Průtah obce

Nejčastěji debatované téma zklidnění dopravy, parkování podél hlavní komunikace, měření rychlosti nebo oprava celého průtahu. V minulosti proběhlo několik jednání se zástupci Kraje, Dopravního inspektorátu, také se zapojil spolek Bezpečný Chomoutov pod záštitou Los Vesinos. Všem nám záleží na bezpečnosti a vytvoření klidného místa pro život. Ale v dnešní uspěchané době je to opravdu těžký úkol. Jsme průjezdová obec. Je to dané naší polohou. S tím se nedá nic dělat. Snažíme se alespoň něco udělat, co by celé situaci mohlo pomoci.

Aktualita ze dne 15. 5. 2023 

Byla vypracovaná studie, která popisuje poměrně jednoduché řešení, kdy se podél celé komunkace v intravilánu (uvnitř obce) stanoví jedna šířka cesty, stejně jako je to v extravilánu (před vjezdem do Chomoutova). Tím se cesta opticky zůží, i když jen na některých místech. Zároveň vzniknou pruhy, kde bude možnost jet bezpečněji na kole. Nejedná se však o cyklostezku ale spíše o cyklopruh. Toto je kosmetické řešení, rychle realizovatelné a přinese částečné zklidnění dopravy snížením rychlosti projíždějících vozidel. Ano, budou se tvořit kolony, ale oproti současné situaci