Masopust 11.3. 2017

 

Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu.
Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu!

V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdeme, ještě k sobě připijeme poznovu!

(Lidová)

--- x --- x ---

Masopust, to je období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami (před Vánoci a před Velikonocemi). Je to doba, kdy probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Počátek masopustu má vždy pevné datum - po svátku Tří králů. Konec je závislý na datu Velikonoc – končí úterým před Škaredou (Popeleční) středou. Poslední 3 masopustní dny (masopustní neděle, pondělí a úterý) se nazývají také Končiny, Ostatky, Fašank, Šibřinky, Voračky, Voráčí, nebo také Karneval a Masopust. Právě v tuto dobu se konají různé rituální úkony, jako průvod masek a pochování basy.

Mimochodem, slovo karneval pochází z italského karnevale, tedy vlastně „maso pryč“. Italové však svůj Carnival brali spíše jako označení jednoho konkrétního dne – zahájení masopustních svátků, spojeným s hodováním a maškarami, než celé masopustní období. Dalo by se tedy říct, že karneval je synonymem pro masopustní rej masek.

V masopustním průvodu to chodívalo tak, že se masky sešly na jednom místě, kde starosta (u nás předseda komise) předal s malým proslovem Stárkovi právo se veselit a průvod měl tedy dovoleno vyrazit. Právo je symbolizováno dřevěnou šavlí s krepákovými fáborky a převezme ho někdo z členů chasy. Předáním práva tak zahájí masopustní průvod a všeobecné veselí.

Lidé pak průvod vyhlížejí před svými domy s napečenými masopustními koblížky, koláčky a kořalkou, aby se všichni společně naposledy pohostili a poveselili před začátkem velikonočního půstu. U každého domu průvod zastavil, Medvěd (symbolizující úrodu) zatancoval s panímámou, všichni se pohostili, zahrály se 2 - 3 písničky a jelo se k dalšímu domu.

V průvodu chodí tyto masky

  • Masky, které mají svou roli v průvodu a je potřeba mít je v průvodu. Ty podrtržené nutně hledáme:

Medvěd / obsazeno
Medvědář - vodí medvěda na řetězu nebo provazu / obsazeno
Ženich a nevěsta – ta se vozí na trakaři a bývají vyměněné role (muž je nevěsta)

Smrtka s kosou / obsazeno
Farář / obsazeno
Ministrant - mladý hoch ve věku od 7 do 12 let / obsazeno
Stárek / rezervováno
Dva mladší stárci / hledáme doborovolníky. Nemluví, jenom jsou jako doprovod stárkovi
Báby (plačky a zpěvačky) ... těch není nikdy dost

  • Masky, které jsou obvykle součástí oslav:

Vdova
Ponocný  nebo bubeník - ukončuje průvod a lidé se rozcházejí (původně šli do hospody, kde slavili až do rána)
Kobyla
Bába s nůší
Žid
Cikánka - žalostně žebrá u vynuceně zastavených aut, kterým medvěd zalehne kapotu, aby přispěli, že přejeli medvěda a medvěd je hrooozně drahá záležitost 
Policajt nebo voják se šavlí
Myslivec
Kominík
Šašek - má v ruce bič a odhání nekostýmované od průvodu
Čert
Harmonikář
Těhotná, tlačící před sebou kočárek
Kozel
Kráva
Prase
Králík
… ale fantazii a lidové tvořivosti se meze nekladou. Budeme moc rádi, když si vyberete nějakou masku a přídáte se k nám do průvodu. Zájemci o postavy do rolí posílejte email na olomouc.chomoutov@gmail.com nebo volejte 604 353 469.

--- x --- x ---

PROGRAM

14:30 Zahájení plocha před popisným číslem Dalimilova 95: Zahájíme fašank předáním práva (představuje ho dřevěná šavle) pro konání této oslavy od předsedy stárkovi chasy. Pro tento účel bude sehraná scéna, kde hlavní role mají stárek a předseda. Předáním práva přebírá chasa (všichni maskovaní) v čele se stárkem právo řídit dění v obci po dobu fašanku/masopustu za podmínek, které jim předseda dá.

14:30 - 17:00 (cca) Průvod: procházíme obcí. Zvoníme na domy a vyzýváme k dobrovolným příspěvkům na opravu kapličky. Hasiči budou prodávat jitrnice a jelita. Jenom některé postavy mají nějaké konkrétní role:

    Medvěd tančí s každou panimámou u domu. Také sehrává scénu, kdy zalehne kolemjedoucí auto a medvědář nebo cikánka vybírají mýtné s odůvodněním,     že jim srazili medvěda a to je "hrozně drahá věc".

    Šašek odhání bičem všechny nemaskované od průvodu.

17:00 (cca) Pohřbení basy: průvod přichází na Kopernik. Tam vyzvedneme basu do čela průvodu a odcházíme v doprovodu smuteční hudby ke kapličce. Tam sehraje hlavní scénu postava faráře. Kdy farář přednáší smuteční řeč k chase a má krátké kázání (vše je to ovšem jenom komedie "jako"). Na této scéně mají roli plačky, které doplní celou smuteční scénu plakáním a naříkáním nad pochováním basy na celých 40 dnů.

Při pronášení Desatera budeme všichni provolávat "ochraň nás baso". Můžete se přidat k chase a pomodlit se s námi. Nakonec si společně zaspíváme na melodii písně Nepij Jano, nepij vodu. Píseň v původní verzi najdete zde. Pro naše účely byl text poupraven a myslím, že se povedl:

1. Dnes jsme pochovali basu
před námi je spousta času
/:Napijem se ještě vína
to je dobrá medecína:/

2. Nepijeme dneska vodu
voda je jenom na škodu
/:chceme nalít ještě vína
to je dobrá medecína:/

3. Příští rok se znovu sejdem
do kapličky se nevejdem
/:sejdem se na Koperníku
oddávat se budem vínku :/

 
17:30 Vystoupení kejklířů: vracíme se zpět na Kopernik kde budeme pokračovat v zábavě a kejklíři mají pro nás připraveno krátké vystoupení.